Denna sida är stängd

Personliga hemsidor för anställda vid Uppsala universitet

 

Tjänsten har upphört


Möjligheten för anställda att ha personliga hemsidor på www.anst.uu.se har upphört sedan 2014-01-20.

Har du filer som du behöver åtkomst till, kontakta helpdesk@uu.se senast 2014-04-01.